instagram

Wartości błędne

Zaprzeczyć wszystkim i wszystkiemu. „Podnosimy się z kolan w eksporcie, a mierzymy się względem wartości, które były błędne”– Morawiecki 24/01/2018.

Jeżeli rząd powoła własne agencje ratingowe, ośrodki badania opinii, a także wyznaczy nowe metody określenia wzrostu produktu krajowego, wówczas wstaniemy z kolan, ale na to nabierze się jedynie najtwardszy elektorat.

Ludzi z mojej branży interesuje jedynie wysokość podatków, jaką się nakłada na nasze biznesy, ponieważ nikt z nas nie chodzi do kościoła, nikt nie kształcił się na publicznej uczelni ani nikt nie korzysta z ochrony policji w restauracji.