instagram

Warunki rozstania

Coraz częściej słyszy się że firmy rozstając się ze swoimi pracownikami nakładają na pracowników umowy zabraniające im wypowiadania się na temat warunków rozstania lub wręcz negatywnego wypowiadania się na temat firmy w ogóle.

Oczywiście każdy chciałby rozstawać się ze swoim pracodawcą w sposób pozostawiający jak najlepsze wspomnienia – zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie byłych pracowników. To kwestia przyszłych wspólnych okazji do realizowania projektów, ale również referencji jakich możemy potrzebować w innych okolicznościach.

Nakładanie sztucznych zakazów w tej sytuacji nie powinno być potrzebne, ale jest również bezskuteczne. Samo nakładanie zakazów pozwala pracownikowi na refleksję nad tym, co jest takiego w sposobie rozstania, który wymaga formy pisemnego zabezpieczania się pracodawcy przed negatywnymi konsekwencjami takiego a nie innego rozstania.

Jest milion sposobów rozpowszechniania informacji w anonimowych formach, formach plotek lub za pośrednictwem innych osób aby nie udało się łamać zakazu. Żadna firma nigdy nie zabroni opowiedzieć o rozstaniu swojemu partnerowi, nawet bez negatywnego nacechowania. To komu ten partner przekaże, jest już poza kontrolą firmy lub zakazu.

Partnerowi z kolei nikt nigdy nie zabroni zinterpretować uzyskanej w ten sposób informacji na własny sposób, który pozwoli jemu z kolei na opowiadanie o firmie w sposób całkowicie ją dyskredytujący innym osobom, w tym obecnym lub przyszłym pracownikom – nawet wbrew opinii jaką przedstawił partnerowi pracownik.

Każdy w końcu ma prawo interpretować każdą neutralną informację po swojemu. Nawet jeśli były pracownik będzie opowiadał najbardziej pozytywne informacje na temat swojego pracodawcy, jego odbiorcy niekoniecznie w tak podaną informację uwierzą, domyślając się faktycznego przekazu, który podlegał zakazowi.