instagram

Wielka amnestia w małym kraju

Dla wszystkich zainteresowanych tematem stało się nagle jasne że ostatnie zmiany w kodeksie karnym to faktycznie amnestia dla wszystkich pedofili.

Wystarczy bowiem jeden dzień obowiązywania luki w prawie, aby wszyscy pedofile mogli przed sądem wskazywać na to że zgodnie z obowiązującym kodeksem postępowania karnego mają prawo wybrać łagodniejszy wymiar kary obowiązujący w kodeksie karnym przed skazaniem za czyn pedofilski.

Skoro najłagodniejszym będzie brak kary, to również i ten brak kary zgodnie z prawem należy się winnym.