instagram

Wielki redemptorysta

Jak masz a nie zarabiasz to jesteś wielki redemptorysta. Jak nie masz, a zarabiasz to syn marnotrawny

Takie przypadki mówią nam jedynie że redemptorystą jest ten, kto układa się z władzą. Kto jednak podnosi rękę na władzę, temu władza zakwestionuje nawet pojedynczą fakturę.