instagram

Władzy, także prawodawczej, nie wolno wszystkiego

“Władzy, także prawodawczej, nie wolno wszystkiego. Władza jest związana Konstytucją. Każda władza, każdy kolejny Sejm, związany jest wpisanymi w ustawę zasadniczą fundamentami naszej demokracji konstytucyjnej.

Żaden Sejm nie może ustawą zmieniać podstaw ustroju Rzeczypospolitej. Nikt nie może działać na szkodę praw podstawowych. Na straży tych praw stoi orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako sądu prawa. Naród sprawuje władzę również poprzez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.” – A. Rzepliński: Informacja prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie 22 lipca 2016

źródło: http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/trybunal/a-rzeplinski-informacja-prezesa-trybunalu-konstytucyjnego-w-sejmie-22-lipca-2016/