instagram

Własność gruntów

Przyszłość tego kraju określi to że kościół przez 30 ostatnich lat otrzymywał od nas grunty o powierzchni średniego miasta. To powierzchnia trzydziestu średnich miast które przeszły na własność kościoła, którego rola będzie rosła wraz ze wzrostem znaczenia wartości nieruchomości w Polsce.

Niewielkim pocieszeniem może być jedynie fakt iż część tych gruntów które politycy w imieniu suwerena oddali, wróciła do prywatnego majątku polityków, co ujawniono m.in. w głośnej sprawie majątku urzędującego obecnie premiera.