instagram

Wolność i słuszność

Jeżeli prokurator będzie dowolnie decydował o tym, które wnioski dowodowe zrealizować, a które jedynie “służą przedłużeniu postępowania”, a sąd będzie decydował które dowody uwzględnić, a które odrzucić jako “nieprzydatne celom postępowania”, to słuszność czy wolność będą zagrożone.

Przykładowo prokurator może zwrócić się do operatora komórkowego o udostępnienie danych abonenta, a następnie dane te ukryć w materiale dowodowym jeśli nie zawierać będą dowodów przestępstwa. Na wniosek podejrzanego, aby zwrócić się do operatora po to aby wyjaśnić sprawę, prokurator może przeciągać postępowanie tak długo, na przykład wysyłając postanowienia przez kilka miesięcy, albo zawieszając postępowanie z uwagi na jakieś inne czynności kontrolne tylko po to aby ostatecznie stwierdzić że wniosek nie może być procedowany z uwagi na upływ czasu.

Dokładnie odwrotnie postępując, prokurator widząc że postępowanie przeciwko określonej osobie może zauważyć iż zmierza ono jedynie do ujawniania dowodów świadczących o braku winy podejrzanego, zatem może nie zabezpieczyć dowodów w sprawie i postępowanie zawiesić do czasu aż dowody świadczące o czyjejś niewinności dopadnie czas.

Katalog manipulacji dowodami jest ogromny, bo każda prawda ma co najmniej dwa oblicza. Możliwość swobodnej oceny dowodów wpisana jest w przywilej sądu, jednak swobodne dysponowanie dowodami jest nadużyciem.To że prokuratorzy nie rozumiejący tej zasady zasiadają w fotelach, a nie w więzieniach jest dowodem że gdzieś popełniliśmy błąd w edukacji społeczeństwa.

Nie ma mowy o jakimkolwiek państwie prawa w sytuacji gdy nad prawem stoi uznaniowość nawet najbardziej moralnych osób.