instagram

Wraz z wiekiem

Wraz z wiekiem ludzie nabierają lewicowych poglądów. Młodzi oczekują liberalizmu, szans na znalezienie swojego miejsca. Starsi szukają stabilizacji, zabezpieczenia swojej przyszłości.

Można odwrócić twierdzenie, aby dowieść tezy. Jeśli masz wykształcenie, perspektywy lub pieniądze masz spore szanse na lewicowe poglądy, nawet prawicowe, o ile polegają na tym że jesteś konserwatystą, a jednocześnie zabiegasz o zabezpieczenie socjalne innych. Jeśli jednak dopiero szukasz lub masz jedynie perspektywy na to żeby dopiero zbudować swoją pozycję, stan posiadania, może reputację i poważanie, cokolwiek – wówczas masz szanse na liberalne poglądy.

Europa się starzeje, podobnie Ameryka. Przyszłość polityki na obu kontynentach jest całkowicie uzależniona od wieku wyborców. Przyszłość Europy jest lewicowa, bo Europa już od dawna się starzeje.

Maciej Zagozda. Autor postu pracuje dla Taskscape Ltd. Taskscape dostarcza aplikację do zarządzania projektami. Poglądy wyrażone w tym artykule są wyłącznie poglądami osobistymi autora. Nie mają na celu odzwierciedlenie poglądów pracodawcy, klientów, ani podmiotów powiązanych.