instagram

Wspólna infrastruktura

Koszt transportu kontenera 40ft z Szanghaju do Lagos (w Nigerii) to około 4 tysiące dolarów. Przemieszczenie tego samego kontenera do innego miejsca w Nigerii to również około 4 tysiące dolarów. Nic dziwnego że na większą cżęść całej ceny większości produktów w Afryce mogą składać się koszty transportu, podczas gdy w Europie koszty transportu mogą stanowić nawet mniej niż 10 procent ich ceny.

Rozwój gospodarczy wielu krajów zależy od infrastruktury, jaką kraje te oferują swojej gospodarce. Ludzie często mylą liberalizm z niskimi podatkami i brakiem infrastruktury pozwalającej na szybki rozwój ekonomiczny krajów. Tymczasem liberalizm niczego takiego nie nakazuje, a niezależnie od niego, to poziom zrozumienia mechanizmów w gospodarce w znacznym stopniu decyduje o polityce rozwoju infrastruktury.

Liberalizm w tym zakresie powinien raczej skupiać się i w wielu miejscach właśnie na tym się skupia – aby pozwolić jak największej liczbie uczestników danego rynku decydować o tym jak zarządzać procesem budowania wspólnej infrastruktury pozwalającej redukować bariery w handlu i produkcji. Idealnie byłoby gdyby potrzeba, zrozumienie i inicjatywa płynęła od tych, którzy uczestniczą w budowaniu rynku, ewentualnie od ich przedstawicieli we władzach. Tymczasem w praktyce zbyt często polityka budowania infrastruktury znajduje się w rękach ludzi, którzy wcale nie zostali wybrani przez przedsiębiorców lub którzy marnotrawią ogromne siły, środki i czas na budowanie infrastruktury, z której nikt nie korzysta.