instagram

Wspólnota

Kiedy rozpada się wspólnota wszyscy chcą jedynie wszystkiego więcej i szybciej jedynie dla siebie, nawet jeśli ostatecznie wszyscy na tym rozdawnictwie stracą. Miara wspólnoty jest odpowiedzialność za wspólne cele, wspólne dobro.

Jeżeli społeczeństwo nie funkcjonuje jak wspólnota, to działa jak banda która traktuje państwo jak łup licząc że później i tak wszyscy jakoś będziemy musieli sobie poradzić jednakowo będąc umoczeni w konsekwencjach.