instagram

Wszystkich ośmieszyć

Żeby zło triumfowało wystarczy jedynie przyzwolenie ludzi dobrych. Nie można zatem być dobrym i przechodzić obok zła obojętnie.

Nie, nie wszystkich da się ośmieszyć a jedynie ludzi durnych, bo głupota jest śmieszna, zwłaszcza gdy powoduje człowiekiem złośliwym, a szczególnie jeśli obraca się przeciwko złośliwemu człowiekowi. Jak się dobrze zastanowić to głupota jest zresztą złem w najczystszej postaci. Zawsze tam gdzie jednych śmieszy, to prawie na pewno gdzieś indziej kogoś krzywdzi.

Gdyby zastosować w każdym przypadku wystąpienia głupoty proceduralne standardy sprawiedliwości, nikogo nie trzeba by ośmieszać, a zamiast można by ludzi ogólnie niemądrych, czyli konkretnie: niesprawiedliwych czy skorumpowanych – po prostu sprawiedliwie rozliczyć. W miarę jak jestem starszy jednak to wydaje się to coraz mniej praktyczne, a ukazanie innym zwykłej absurdalności ich zachowania okazuje się znacznie bardziej efektywne.

W końcu w naszej kulturze, a nawet naszej własnej historii, praktycznie wszystkie złe systemy padały nie dlatego, że zostały pokonane, ale ośmieszone w sposób który ludzie w końcu zrozumieli i nabrali wystarczająco dużo złości żeby zacząć coś robić żeby je zmienić.

Podczas którejś rozmowy Magda zwróciła uwagę że problem w tym że “Maciej ty chcesz wszystkich ośmieszyć”. Kobiety są znacznie bardziej pragmatyczne w codziennych obowiązkach życiowych, jednak obchodzenie zła łukiem i uciekanie przed przemocą nie jest cechą męską.