instagram

Żartowano że CBA nie wyjdzie z pewnych spółek nigdy

Żartowano że CBA nie wyjdzie z pewnych spółek nigdy. Żarty obróciły się w rzeczywistość, a wkrótce okaże się że stała kontrola i obecność pracowników CBA doprowadzi do tego że staną się oni takimi samymi urzędnikami z tymi samymi przywarami jak reszta towarzystwa.

“Pewna grupa pracowników będzie musiała się zająć tylko i wyłącznie wyszukiwaniem dokumentacji, jakiej zażąda CBA. Oczywiście, nie ma mowy o zatrudnieniu dodatkowych osób do tego celu. No bo co napiszemy w ogłoszeniu? Że poszukujemy ludzi w związku z kontrolą CBA? Będziemy musieli załatwić to tymi siłami i środkami, które mamy. Na pewno odbędzie się to kosztem zwyczajnego funkcjonowania spółki.”

Tę atmosferę podejrzliwości znamy z czasów poprzedniego rządu PiS, czy z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Wówczas w stolicy doszło do zahamowanie inwestycji. Dziś rysuje się podobny scenariusz w całym kraju.