instagram

Zarządzanie projektami agile

Zarzadzanie projektami zwiazanymi z oprogramowaniem nie konczy się na agile. Pomimo ogromnej popularnosci zwinnych (agile) technik zarzadzania projektami informatycznymi, klienci nadal oczekuja od producentow oprogramowania wycen zgodnych z budzetami. Tematy terminow i budzetow w zarzadzaniu projektami z zastosowaniem zwinnych technologii pozostaja najczesciej w sferze, ktora uznawana jest jako lezaca poza zainteresowaniem agile.

Warto zastanowic się na ile techniki zwinne nadaja się do zarzadzania projektami rozumianymi jako wielomiesieczne przedsiewziecie posiadajace okreslony poczatek i koniec. Zwinne techniki zakladaja przeciez iteracyjne budujac stopniowo wartosc w przedsiewzieciach informatycznych. Agile nie wyznacza jednego okreslonego rezultatu, ani okreslonej daty zakonczenia calosci realizacji projektu.

Agile zaklada jednak budowanie okreslonej wartosci w ramach kazdego sprintu i w tym sensie okresla produkt mozliwy do uzyskania w kazdym sprincie. Wielomiesieczny projekt moze zakladac zatem kilkanascie, najlepiej niezaleznych produktow, jakie moga powstac w kilkunastu niezaleznych sprintach, a jednoczesnie okreslac sume tych produktow i ostateczna date ukonczenia projektu skladajacego się na produkty czastkowe.

Warto zaznaczyc ze agile zaklada powstanie kompletnego produktu, jako efektu kazdej iteracji. Zatem warto zastanowic sie na ile kazda iteracja agile rozni sie od kazdego innego projektu, ktorego poczatek to dzisiejszy poniedzialek, a koniec jego realizacji to kolejny?