instagram

Zarządzanie wersjami

Jedną z najciekawszych aspektów branży jest zarządzanie wersjami, w szczególności brak skutecznego zarządzania zmianami w wersjach.

Zarządzanie zmianami w wersjach jest chyba pierwszą przyczyną frustracji programistów, ich poczucia bezradności, bezsilności, a ostatecznie również ich bezproduktywności. Nie potrafię zliczyć liczy razy, w których obserwowałem porzucanie zmian z powodu braku możliwości ich doprecyzowania, przetestowania, a nawet udokumentowania.

Porzucanie gotowych zmian w produkcie, a nawet całych kompletnych wersji produktu – z różnych nietechnicznych powodów – wielokrotnie powodowało odejścia, ale jeszcze częściej jedynie apatię wśród programistów. Apatię, która objawiała się porzuceniem zainteresowania wersjami w ogóle – braku zainteresowania losem czy terminem dostarczenia tej lub innej wersji produktu.

Nieumiejętne zarządzanie wersjami to pierwszy powód nieporozumień pomiędzy programistami, a właścicielami produktu, ponieważ rosnąca apatia powoduje, że pierwszym przestaje zależeć na szybkim iteracyjnym wprowadzaniu zmian, jeśli te są porzucane przez właścicieli produktu, a drugim przestaje zależeć na ustalaniu realistycznych terminów z programistami produktu, jeśli te są notorycznie ignorowane.