instagram

Zderzenie

Firmy które kwestionują zwinne (agile) metodyki dostarczania oprogramowania, zwykle wpadają w jakąś formę kaskadowego (waterfall) dostarczania projektów informatycznych. Problem z kaskadowym dostarczaniem oprogramowania jaki przedstawia większość książek polega na tym że założenia oprogramowania zmieniają się szybciej niż cykl wytwarzania oprogramowania w modelu kaskadowym.

Faktycznie do tego problemu zazwyczaj dochodzi jeszcze jedna kwestia. Kaskadowy model zakłada bowiem, że funkcja projektowania i wytarzania oprogramowania odbywa się niezależnie od funkcji planowania jego dostarczania. Efektem takiego podejścia jest to że plan powstaje znacznie wcześniej niż projekt, który nadto podlega różnym zmianom. Zmianom które powstają zresztą na skutek różnych pragnień lub konieczności wynikających z inherentnych błędów przy projektowaniu.

Kwestia rozjazdu sztywnych terminów (najczęściej uzgodnionych lub narzuconych przez klienta) z zakresem (najczęściej podlegającemu zmianom opisanym wyżej) jest zderzenie. Zderzenie, którego ofiarom najczęściej zresztą padają wskazani przykładowi członkowie zespołu implementacyjnego. Nie zawsze są to programiści, aczkolwiek to programiści najczęściej przejmują większość stresu wynikającego z poczucia odpowiedzialności za wszystkie niedopowiedzenia zaszyte w specyfikacji.

To że programiści padają ofiarami zderzenia wiadomo z uwagi na to, że to programiści właśnie najczęściej są największymi proponentami zmiany sposobu wytarzania oprogramowania z modelu kaskadowego na model zwinny. Programiści którzy znajdują się w takiej sytuacji najczęściej nie mają innego wyboru niż zmienić system, który notorycznie powoduje przepracowanie, wypalenie, a nawet depresję.

Na swój własny dziwny sposób o szalenie ciekawe że branża nie była i nadal nie jest wypracować modelu skutecznie wychodzącego poza ekstrema zwinnego lub kaskadowego wytwarzania oprogramowania. Powinniśmy być w stanie wypracować modele, które wychodzą poza ekstrema, które przynoszą tak skrajne efekty dla projektów, jak i zespołów.