instagram

Złamanie zasady konkurencji

Wydaje się że Komisja Europejska niemal codziennie wszczyna nowe “dochodzenie w sprawie konkurencyjności” stawiając różne absurdalne zarzuty, o prowadzenie normalnej polityki rynkowej bazującej na wykorzystaniu innowacyjnego modelu jako działania antyrynkowego.

Oczywiście każde przedsiębiorstwo dąży do ugruntowania bezkonkurencyjności swojej oferty na rynku, na którym operuje. Nikomu nie można zarzucić iż działa zgodnie z prawem, a tym bardziej jeśli działa w ramach prawa i zgodnie z celem biznesowym.

W tym kontekście zarzut działania przeciw wolnej konkurencji jest po prostu ogólnym hasłem przykrywającym różne bezprawne zarzuty stawiane przez tych, którzy nie rozumieją rynku, a oczywistą intencję biznesową i równie oczywistą praktykę rynkową pomawiają jako działalność niekorzystną dla rynku.

W działaniach Amazona, ani w jego pozycji na rynku, nie ma niczego niezgodnego z zasadą konkurencyjności, obowiązującym prawem, a także swobodą zawierania umów z dostawcami i klientami detalicznymi.