instagram

Zrównoleglenie prac

Zrównoleglanie prac to mantra zarządcza która w języku korporacyjnej nowomowy brzmi jak zwielokrotnienie prac, ale w praktyce wprowadzająca jedynie chaos w procesy, które co do zasady są sekwencyjne.

Zrównoleglenie prac oznacza bardzo często odwrócenie naturalnego porządku wykonywania prac, efektem czego powstanie niesamowity bałagan niemożliwy do ogarnięcia przez kadrę średniego szczebla. Najczęściej jednak wykonywanie wielu prac jednocześnie przez wiele osób pracujących nad tym samym prowadzi do naruszenia logicznego porządku rzeczy, gubienia wątków, nadpisywania się prac, a także do zwykłych konfliktów o zasoby których prac nie da się zaplanować.