instagram

Zwątpienie

Zadziwiające że ludzie coraz częściej wątpią w gospodarkę wolnorynkową. Oczywiście można wątpić skoro podatki rosną, rosną również dotacje. W skrajnym przypadku można ustawić podatek dochodowy na poziomie 90% i dawać na wybrane działania 90% dotację, a następnie nazwać to wolnym rynkiem i powiedzieć że każdy ma wolność działalności gospodarczej…

Nie ma alternatywy aniżeli liberalna gospodarka wolno rynkowa.

Polecam zresztą historię Chin, gdzie próbowano w jednych miastach wolnego rynku, a w innych różnych alternatyw – głównie odmian komunizmu. Kapitalizm w Chinach na początku był jedynie eksperymentem, którego próbowano lokalnie. Jednym z miast uczestniczących w eksperymencie była na przykład wioska rybacka Shenzen licząca 50 tysięcy mieszkańców.