instagram

Zwykła alternatywa

Ludzie zapominają że kilkanaście kilometrów stąd jest granica, a za tą granicą inne prawa, inne kliniki. Każda ogarnieta kobieta może wybrać system prawny realizujący jej wolność. Wiele które znam już nawet płaci w innych krajach składki zdrowotne, a także nawet wszystkie inne podatki