instagram

Demokracja to za duży problem

Polska i Węgry uznały że “Demokracja to za duży problem i że wolą autorytarnych liderów w rodzaju Putina” – Bill Clinton na wiecu wyborczym w New Jersey (2016-05-13).

Dokładnie to samo widzę w biurach, urzędach. Zwłaszcza nowe pokolenie – ludzie młodzi, potrzebują silnych autorytarnych liderów, a nie dyskusji, ważenia za i przeciw. Polska kultura buntuje się przeciw płaskiej strukturze zarządzania w organizacji, ludzie są uprzedzeni do równowagi władz w Państwie. To nie jest nasz model, nasz sposób myślenia. Autorytarne rządy i centralizowana ekonomia są domeną Państw bloku sowieckiego, z którego się wywodzimy. Nie możemy zmienić naszej historii, mentalności tylko z tego powodu że pijemy colę, nosimy jeansy i jeździmy fordem. Nie możemy zaprzeczyć naszej mentalności tylko z tego powodu że młodzi ludzie ubierają się i zachowują się jak każde inne społeczeństwo Zachodu.

“Jeżeli popatrzymy, co się dzieje w całym regionie – Rosja, Ukraina, Słowacja, Węgry – to wszędzie widać tego wirusa, który wciąż nie ma dobrej definicji. To pełzający zamach stanu: krok po kroku rozmontowują demokratyczne państwa” (…) “przed wyborami napisałem, że będziemy mieli jedwabną dyktaturę, model putinowski.” – mówi Adam Michnik redaktor naczelny Gazety Wyborczej

Clinton zażartował że Polacy wezmą zaakceptują pierwszego lepszego despotę, który nie wpuści obcokrajowców do kraju. Tak jest, ale tylko dlatego że nasze społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwo Rosji czy Węgier, oczekuje silnego lidera, który weźmie odpowiedzialność za wszystkie sprawy w kraju: od wysokości krawężników po wysokość podatków. Nie różnimy się pod tym względem od Rosjan, Węgrów czy nawet Białorusinów. Jest to taka nasza słowiańska preferencja. Nie jesteśmy typowym społeczeństwem Zachodu, nie teraz, a być może nigdy. Mamy nasze własne tradycje, kulturę oraz mentalność. Zasady liberalnej demokracji i Państwa prawa, jakie znamy z krajów Zachodnich po prostu nie odpowiadają naszej mentalności i naszym oczekiwaniom wobec tego, jak kraj powinien wyglądać.