Policy

You’re on my private property. My business is my private property. My home is my private property. My blog is my private property.

Legal notice
This blog contains only personal my personal opinions, to which I reserve the right of changing at any point in time. This blog and its contents do not correspond or correlate with any position taken by either: my previous, current, future business activities or my previous, current, future employer. Statements made on this blog cannot be automatically linked with my business or professional activities. Statements made here a free and not in line with professional practices or standards to which I professionally adhere to. Contents published on this website might be written by myself or any third party authorised to published under my name. In all cases all the content is protected by copyright act and I retain all the rights to any post written by myself or written by anyone else who did it on my behalf and transferred their copyrights to me. I also retain all the rights to any other content contributed to this website in a form of a comment publicized on this website. Any form of use of any part of the content published here requires my written consent. Failure to obtain written consent to use any of the content might result in criminal or civil proceedings.

Wersja Polska

Ze wzglęu na dziesiątki tysięcy klientów, którzy kierują zapytania dotyczące obsługi zgłoszeń, realizacji zadań lub obsługi wszelkich innych spraw, niejednokrotnie bezpośrednio do mnie, NIE jest możliwe obsłużenie wszystkich potencjalnych spraw przez jedną osobę, bez przyjętego systemu. Z tego powodu większość zapytań oraz wniosków oraz innych spraw kierowanych jest poprzez system, który pozwala na ich zrealizowanie przed odpowiednie osoby i w odpowiedniej kolejnosci. Zasady działania systemu rozszerzają dokument: Organizacja Pracy (dostępny na stronie www.zagozda.co) i opisałem poniżej wyłącznie dla wygody użytkowników dokonujących zgłoszeń.

Zasady komunikacji

1. Najszybszym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna.
1.1 W pierwszej kolejności obsługiwane są komunikaty przychodzące z systemów obsługi zadań
1.2 W drugiej kolejności obsługiwane są komunikaty przychodzące od zaufanych nadawców
1.3 Wszystkie komunikaty trafiają do systemu zarządzania zadaniami, pozostałe podlegają automatycznej odpowiedzi
2. W drugiej kolejności obsługiwane są zapytania telefoniczne.
2.1 Właściwym numerem do kierowania zapytań telefonicznych, w szczególności o charakterze pilnym, jest numer telefonu do biura.
2.2 W momencie kiedy biuro jest nieczynne należy skorzystać z sekretariatu (poczty głosowej), która dostępna jest 24 godziny na dobę.
2.3 Notoryczne wydzwanianie pod mój osobisty numer może prowadzić do automatycznej blokady za pomocą terminala BlackBerry. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której oprogramowanie wykryje wiele nieodebranych przeze mnie połączeń realizowanych w krótkim czasie po sobie, włączając tryb obrony przed tzw. spamowaniem. Aktualna długość blokady wynosi 3 dni robocze dla znanego numeru, przy czym połączenia z nieznanych numerów blokowane są domyślnie już przez samego operatora.

Zasady spotkań

1. Najszybszym sposobem umówienia spotkania jest spotkanie w postaci rozmowy telefonicznej
2. W drugiej kolejności planowane są spotkania polegające na wideokonferencji (np. Skype).
3. Spotkania sprowadzające się do podpisania umowy nie są obsługiwane, jeżeli istnieje możlwiość przesłania tych samych dokumentów do biura firmy.

Zasady planowania

1. Wszystkie sprawy załatwiane są na zasadzie kolejki. W ciągu tygodnia są zbierane w centralnym systemie i priorytetyzowane względem siebie w piątek. W wyniki priorytetyzowania typowy rozkład priorytetów wygląda następująco:

1.1 KLIENCI: planowane na nadchodzący tydzień w drugiej kolejności, typowo zatem zaplanowane do realizacji nie później niż w tym samym tygodniu
1.2 PŁATNOŚCI: planowane na dwa nadchodzące tygodnie, typowo planowane do realizacji nie później niż w tym samym tygodniu
1.3 SPOTKANIA: planowane na cztery nadchodzące tygodnie, typowo planowane do realizacji nie później niż w tym samym tygodniu.
1.4 Nadpisanie domyślnego podziału priorytetów przez nadawcę wymaga wskazania źródeł finansowania i organizacji środków względem domyślnego schematu planowania.