Dane Krajowej Administracji Skarbowej

Dane przekazywane KAS będą zawierać także wykaz wpłat na firmowe konto wraz z numerem rachunku nadawcy, datą, kwotą i tytułem transakcji. Oznacza to, że skarbówka będzie wiedziała też bardzo dużo na temat osób prywatnych. Np. kto i co kupował w kontrolowanych firmach. Po łatwym przetworzeniu danych KAS, a zatem i rząd będzie mógł więc stworzyć… Read more