instagram

Manipulacje

Wszyscy cały czas na siebie wywieramy wpływ i przeważnie robimy to świadomie.

Manipulacja pewnie zdarza się dopiero wówczas gdy obie strony rozumieją że przekroczyły pewną granicę. Granicę której nie można przekroczyć.