instagram

Będziesz siedział

Ten, jak mówią rozmówcy Dariusza Kubika, najpotężniejszy człowiek w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, dzięki połączeniu stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz zmianom prawa, uzyskał niemal nieograniczoną władzę. I chętnie z niej korzystał. Za pośrednictwem podległych mu instytucji, z jednej strony ścigał politycznych przeciwników, a z drugiej roztaczał ochronny parasol nad politykami tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Czy minister, który tak chętnie publicznie oskarżał, teraz sam stanie się oskarżonym?

Upolityczniona prokuratura wykorzystywała tajne informacje uzyskane w śledztwach i dochodzeniach do realizowania zadań politycznych, głównie budowania wizerunku prokuratorów oraz partii politycznej, a także zwalczania opozycji społecznej oraz politycznej. Również ja osobiście, reprezentując media należące do zagranicznych właścicieli, jestem oczywistym przeciwnikiem upolitycznionej prokuratury, albowiem wykonuję zawód dziennikarza na zlecenie zagranicznych właścicieli mediów, co według partii prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości – jest całkowicie nielegalną działalnością oraz powinno być prawnie zakazane. Prokurator generalny, jako minister sprawiedliwości oraz prezes rządzącej partii – oddając głos za zakazem posiadania mediów przez zagranicznych właścicieli nie może być obiektywny w żadnym postępowaniu prowadzonym przez żadnych dziennikarzy zagranicznych wydawców.

Dzisiaj prokuratura to “masa upadłych ludzi gotowych zachować się podle” – Andrzej Stankiewicz, dziennikarz Onet.pl