instagram

Budowanie wspólnoty

“Wszystkim dziękuję za budowanie wielkiej wspólnoty i za niezłomność. Już na początku lat 90. Radio Maryja mówiło wbrew powszechnie obowiązującym prądom liberalnym, do których później dołączyły lewicowe. Mówiono o tym, jaki jest świat wartości, czego potrzebuje człowiek, żeby móc naprawdę godnie żyć, o tym, jakie powinno być polskie państwo, aby można było mówić, że jest państwem godności, solidarności, wolności, sprawiedliwości” – Andrzej Duda, prezydent Polski