instagram

Dlaczego deweloperzy mają dość menedżerów ?

“Dlaczego deweloperzy mają dość menedżerów?” to temat prelekcji jaka odbędzie się w Szczecińskim Parku Naukowo Technologicznym, podczas której dowiemy się jak rozwinąć temat: “Czy masz już dość ciągłego spowiadania się ze statusu zadań? Jesteś już zmęczony kolejnym spotkaniem, na którym nikt nie ma zielonego pojęcia na temat wytwarzanego produktu? Czekaj, czekaj – a może godzinami słuchasz jak coś ma być zrobione?”

Czytam i uśmiecham się coraz szerzej, bo czuję zapach lat 90 tych, chociaż mamy czasy współczesne. Obawiam się tylko kiedy powstanie prelekcja “Dlaczego menedżerowie mają dość deweloperów”, podczas której dowiemy się jak rozwinąć temat: “Czy masz już dość ciągłego spowiadania się ze statusu zadań? Jesteś już zmęczony kolejnym spotkaniem, na którym nikt nie ma zielonego pojęcia na temat wytwarzanego produktu? Czekaj, czekaj – a może godzinami słuchasz dlaczego coś nie działa lub nie jest zrobione?”