instagram

Działalność państwowa

“aby wejść w skład rady państwowej spółki, wcale nie trzeba posiadać egzaminu dla członków rad nadzorczych. „Członkowie RN są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu, zgodnie z par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7.09.2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem”

Ciekawe jak działa system państwowy, które tworzy wiele praw, następnie z przestrzegania których zwalnia siebie samych. Działalność państwowa generalnie polega na ustanawianiu monopoli dla siebie we wszystkich obszarach, w których samo państwo definiuje nielegalne zachowania. To co państwo definiuje jako działalność nielegalna jest prawie zawsze przyjmowana jako działalność państwowa – przynosząca zresztą największe zyski.