instagram

Jesteśmy drugą Japonią

Pokolenie wyżu urodzonych w latach 80-tych i wykształconych w latach 90-tych wychowało się w duchu poglądów Lecha Wałęsy.

Zewsząd w telewizorze, gazecie i szkole słyszeliśmy wtedy, że Polska będzie drugą Japonią, tj. byliśmy na “dorobku” i z tego powodu mieliśmy więcej pracować, lepiej się uczyć.

Wielu z nas uwierzyło w te hasła i rzuciło się do nauki i pracy aby odrobić straty to mitycznych krajów Zachodnich.

Wzrost gospodarczy tego kraju w tych wszystkich latach polskiej transformacji do dnia dzisiejszego – nie jest efektem złej lub gorszej polityki, ale pracowitością tego pokolenia, które wychowano na hasłach “drugiej Japonii” i “kraju na dorobku”