instagram

Kapitalizm i demokracja

Reguły budowania kapitału są przeciwne demokracji albowiem opieraja się na przyznaniu jednostkowego prawa własności. Reguły demokracji są przeciwne kapitalizmowi albowiem opierają się na interesach większości w nie interesie jednostki.