instagram

Kompensowanie depopulacji

Depopulacja ma już swoje propozycje legislacyjne: możliwość chodzenia do urzędu ze zwierzętami, korzystania z restauracji, a dzisiaj mowa o dodatkowym urlopie w ramach inicjatywy obywatelskiej, wedle której przysługiwałoby siedem dni urlopu na opiekę nad małym zwierzakiem.

Moim zdaniem rodzi się pewien trend, a polska inicjatywa obywatelska mogłaby nawet postawić nas jako prekursora pewnych zmian. W epoce bez dzieci zwierzęta stają się jak ludzie, będą mieli te same krzesła w restauracji, prawo do korzystania z toalety, a także prawo do opieki.

W nowej epoce spodziewać się można dalszego utrudniania i ograniczeń aborcji, podwyższania kosztów utrzymania dzieci, a także ograniczenia leczenia bezpłodności (w tym głównie najskuteczniejszymi metodami in vitro). Wszystkie te starania będą komplementarne dla koncentracji pracy i kapitału w dużych miastach, rosnących kosztów i tempa życia, które w naturalny sposób ograniczą chęć posiadania dzieci.