instagram

Los wolnych mediów zostawia w trybunale kulinarnym

Dzisiaj idę o zakład że prezydent będzie deliberował krótko i skieruje ustawę do tak zwanego trybunału kulinarnego, gdzie uznana zostanie automatycznie za konstytucyjną, co pozwoli partii zlikwidować największą stację niezależnych mediów.