instagram

Luka rynkowa

Potwierdzenie iż każda podła zmiana, właściwie każda zmiana legislacji to powód do komentarzy, ale również i nowa luka rynkowa, czytaj okazja do zysku dla spostrzegawczych.

Microsoft w tym roku prowadzi na przykład agresywną kampanię “odpowiedz na zmiany w systemie edukacji”. Według zapewnień producenta: “Microsoft wraz z producentami sprzętu komputerowego Microsoft przygotował dedykowaną ofertę, która jest odpowiedzią na aktualne wyzwania i potrzeby szkoły.”

Analogiczne luki rynkowe powstały w momencie zmian w systemie policji, co doprowadziło do powstania kilkudziesięciu rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie w zakresie szyfrowania informacji gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, tak w zakresie oprogramowania jak i sprzętu.