instagram

Niepotrzebne spotkania

Pandemia przyniosła nam kulturę spotkań, w której pracownicy próbują zamanifestować swoją obecność i wykonywaną pracę poprzez notoryczne zwoływanie niepotrzebnych spotkań sprowadzających się do angażowania wszystkich w zainteresowanie pracą danej osoby.

Te wszystkie spotkania cykliczne, spotkania statusowe są kompletnie niepotrzebne i odrywają ludzi od pracy. Takie spotkania nie wnoszą żadnej nowej wartości dla biznesu, bo albo opowiadają o przyszłości, albo o zdarzeniach przeszłych – wszystko, co można by również opisać. Odbywanie spotkań jest po stukroć znacznie wolniejsze od czytania dokumentów, co zresztą było powodem wynalezienia pisma i dokumentu. Spotkania w celu docenienia cudzych planów lub w celu obserwowania pracy innych to po prostu wielka strata czasu angażująca najczęściej wielką ilość zasobów. Każdy z nas zawsze ma jakieś swoje zadania, a w związku z tym zawsze wie i ma co robić w zakresie własnej pracy. Zamiast notorycznych spotkań moglibyśmy usprawnić tworzenie ustrukturyzowanej dokumentacji oraz proces komunikacji za pomocą komukatów pisanych. Gdyby bowiem tekst i dokument nie były bardziej efektywną metodą komunikacji od mowy i spotkania, to do dzisiaj siedzielibyśmy na zebraniach opowiadając wiedzę plemienną sobie nawzajem zamiast pisać książki i czytać je w bibliotekach.