instagram

Nieuczciwy przedsiębiorca

Granica pomiędzy uczciwym przedsiębiorcą, a nieuczciwym przedsiębiorcą jest tak rozmyta jak opinie o które was zapytałem w związku z sytuacją, którą chciałem przedstawić na dowód subiektywności pojęcia “uczciwości”. Istotnie, gdyby każdy spośród zainteresowanych moich znajomych w w tej sprawie, nigdy nie osiągnęlibyśmy przewagi pozwalającej na wydanie jednoznacznego wyroku.

W pewnym mieście jest urzędnik, który nakłada bardzo wysokie podatki, a jednocześnie rozdaje wysokie świadczenia. Urzędnik nakłada podatki na przedsiębiorcę, aby uzyskać środki na budowę przedszkola. Przedszkole dysponuje budżetem X i powierza prace najlepszemu wykonawcy. Budowniczym zostaje ten sam przedsiębiorca, który buduje plac zabaw zgodnie z zamówieniem za kwotę X. Przedsiębiorca następnie kupuje od przedzkola za kwotę X miejsce dla wszystkich swoich dzieci.

Zapytałem o ocenę działania tego przedsiębiorcy kilkunastu swoich znajomych.