instagram

Niszczenie trójpodziału władzy

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości mówi ze w Polsce zapadają “dziwne wyroki” i trzeba dyscyplinować sędziów. Oczywiście że zapadają dziwne wyroki, ale jakim prawem minister ocenia wyroki niezawisłego sądu jednocześnie roszcząc sobie prawo do nakładania kar w wysokości od 5 do 15 procent uposażenia sędziów na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Ludzie chodzą w kółko, zastanawiają się czy to dużo czy to mało, czy to dobrze czy to źle. Oczywiście że jest to całkiem niedopuszczalne aby władza wykonawcza próbowała oddziaływać, a co dopiero nakładać kary na władzę sądowniczą? To nie jest ignorancja, ani brak wiedzy, tylko przemyślany plan zniszczenia państwa demokratycznego opartego na trójpodziale władzy. Gdzieś po drodze we wdrażaniu demokracji musieliśmy zapomnieć o edukowaniu społeczeństwa, aby w ogóle było wiadomo na czym ta demokracja tak dokładnie polega, bo to nie starożytna grecja w której demokracja polegała wyłącznie na władzy ludowej realizowanej przez trybunów ludowych.