instagram

Organizacja

Każda organizacja polityczna, w tym każda korporacja ostatecznie zmienia się tak jak zmieniają się ludzie.

Ludzie natomiast zmieniają się tak aby stworzyć strukturę podporządkowaną hierarchii, a nie kompetencjom. Dzieje się tak ponieważ niezależnie od stopnia transformacji między stanem obecnym a stanem do którego korporacja zmierza, to ludzie trudni zawsze odchodzą, a ludzie spolegliwi czasami awansują.