instagram

Podmianka

Z każdą ujawnioną podłą zmianą władza natychmiast rzuca się do zmiany prawa mającego uzasadnić niegodziwość.

Maskując próbę przejęcia sądownictwa wprowadzając kilkanaście reform do reform ustaw w wymiarze sprawiedliwości – określając każdą porażkę jako “historyczną” i bez znaczenia w kontekście kolejnych reform. Kilkanaście reform do reform ustaw o trybunale konstytucyjnym – określając każdą porażkę przejęcia trybunuału jako “historyczną” i bez znaczenia w kontekście kolejnych reform. Nawet loty marszałka usprawiedliwiono “zmianą przepisów” regulujących odpłatności za prywatne korzystanie z odrzutowca, co miało zamykać temat.

Obecna władza uczy nas że wszystkie podłości jakie występują w partii, władza maskuje podmianką tej czy innej ustawy, tego czy innego regulaminu – częstokroć na jeszcze bardziej podły lub wręcz nielegalny. Według rządzących zmiana tego czy innego przekreśla dyskusje o nadużyciach przeszłości, argumentując że odbywały się one w “innych realiach prawnych”. Władza przechodzi do kolejnego rozdziału udając że zmiana jednego zapisu rozporządzenia lub regulaminu ma jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia łamania konstytucji, innego nadużycia, czasem wręcz oszustwa czy zwykłego złodziejstwa.