instagram

Podsumowanie dekady

Podsumowując dekadę rujnowania instytucji państwa, Kaczafi w końcu uznał to, co przewidywało wielu: perspektywa unijnych wartości i unijnych pieniędzy przeważy nad perspektywą wyizolowanej i wyimaginowanej niepodległości

— Wydawało się — i tu był pewien błąd, czego nie ukrywam — że ta perspektywa ogromnych pieniędzy, tych 700 mld, o których na pewno pan słyszał, jest perspektywą z punktu widzenia polskiej gospodarki lepszą niż kijem na wodzie pisane Fit for 55 — odpowiedział Kaczyński.

Gdyby Kaczafi od razu docenił te konkretne pieniądze, można by uniknąć wielu konfliktów, tony zmarnowanego czasu oraz drugiej i trzeciej tony na odkręcanie tego, jak bardzo konflikt ten zaplątał polski system sprawiedliwości.

Ciekawe że zarówno moja rodzina, przyjaciele – wszyscy wiedzieliśmy że o te unijne pieniądze wszystko się rozbije – tak jak się rozbiło. Ni e sądziłem jednak że Kaczafi kiedykolwiek publiczne przyzna że się przeliczył i popełnił błąd w zakresie relacji gospodarki do pieniędzy.