instagram

Polska jest Państwem wyznaniowym

Polska jest Państwem wyznaniowym, tj. jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (nie sprawiedliwości zwykłej), wierzących w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna (jak i innych źródeł) – Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. Wszystkie pozostałe prawa i obowiązki, jak i ich źródła muszą i wywodzą się z powyższych zasad. Przeciętny obywatel ma to gdzieś, ale jak przychodzi co do czego, każdy chce sprawiedliwości społecznej, a nie sprawiedliwości zwykłej. Mamy w końcu nawet całe ministerstwa sprawiedliwości (a nie prawa), wymiar sprawiedliwości (a nie prawa) – i taką boską sprawiedliwość w ustawach, i zwykłe bezprawie na codzień.