instagram

Prawdziwy patriotyzm

Navalny pokazuje że w każdym społeczeństwie są ludzie gotowi zapłacić osobistą cenę za wolność swojej rodziny, swojego kraju.

Sowieckie społeczeństwa przyzwyczajone są do wyrażania patriotycznej postawy służbą w wojsku, podczas gdy modelem zachodnim jest patriotyczna postawa w postaci służby społecznej. Navalny był społecznikiem pokazującym nadużycia i korupcję rosyjskiej władzy, ale przede wszystkim był rosyjskim patriotą, który wyrażał sprzeciw w sposób mający znaczenie.

Ideały demokracji, wolności słowa i wolności obywatelskich zainspirowały niezliczone osoby do stawiania wyzwania opresyjnym systemom i stawaniu w obronie większych ideałów. Niektórzy uważają że urodzili do rzeczy większych niż zakupy i wycieczki, ale niewielu z nas stać na działalność pro-środowiskową, pro-obywatelską czy pro-demokratyczną. Na pewno nasze osobiste spotkania z niesprawiedliwością lub represją mogą motywować do działania, bo dla niektórych już samo bycie świadkiem skutków skorumpowanego rządzenia lub autorytarnych polityk na własne życie lub życie osób jest punktem zwrotnym prowadzącym do aktywizmu.

Nie wiem czy Navalnego wspierała jego rodzina, a może odradzała jemu ładowanie się w kłopoty. Możliwe również że jego działalność krytykowali ludzie, którym nie podobało się nagłaśnianie przez niego afer, jeśli sami uważali że sami robią lub będą robić rzeczy złe lub podlegające krytyce, a wówczas ostrze krytyki może zostać zwrócone w ich stronę. Innym nie podobała się formuła, ewentualne braki w budżecie, sposoby promocji. Nikt kto jednak utożsamia się z ideami zachodniego świata demokracji nie sprzeciwiał się temu co robił, ujawniał i publikował – dla zasady właśnie.

Wiem natomiast że postawy, które reprezentował Navalny, często zakorzenione są w mieszance osobistych przekonań, ideologii politycznej i poczucia moralnego lub obywatelskiego obowiązku. Wielu aktywistów napędza silne przekonanie o demokratycznym rządzeniu, prawach człowieka i rządach prawa. Zdarza się postrzegać nasze własne działania jako konieczne do wyzwania autorytaryzmu, korupcji lub nadużyć władzy, które podważają te zasady.

Nikt nie chce umierać, ale poczucie odpowiedzialności może motywować do podejmowania znaczącego ryzyka, jeśli wierzymy, że działania mogą prowadzić do pozytywnych zmian, nawet jeśli rzadko ktoś chce aby zmiany nastąpiły z jednostkowych lub jednostronnych starań.

https://www.hbomax.com/pl/pl/feature/urn:hbo:feature:GYmFp9ATv1JSBmwEAAACW