instagram

Prokreacja dla bogatych.

Rząd wstrzymał finansowanie in vitro, dzięki któremu także mniej zamożne niepłodne pary mogły mieć dzieci. Dzisiaj ten przywilej zostanie tylko zamożnym, którzy poddają się jemu poza Polską.