instagram

Punkt bez powrotu

“W związku z systematycznym szkalowaniem przez „Gazetę Wyborczą” Ministra Obrony Narodowej i prowadzeniem działań dezinformacyjnych mających na celu obronę aparatu sowieckiego rządzącego w przeszłości Polską informuję, że minister Antoni Macierewicz wystąpi do sądu przeciwko „Gazecie Wyborczej”.

Niezależne zostały tylko media, zatem za działalność wywrotową. Zatem ktokolwiek krytykuje rząd, będzie karany jak za działalność na rzecz sowieckiego wywiadu. Dziennikarzy nie można wsadzać za wolność słowa, ale karać całe redakcje za prowadzenie akcji dezinformacyjnej, mającej na celu współpracę z sowieckimi służbami jest już łatwiej, przynajmniej w społeczeństwie które naprawdę nie wybucha śmiechem czytając takie kalumnie.

Niestety obawiam się, że przeciętny człowiek nie wie kompletnie co oznaczają słowa, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na swoich stronach – zapowiadając walkę sądową nie przeciwko konkretnym artykułom, a nawet dziennikarzom Gazety Wyborczej, ale przeciwko działalności całej redakcji. Ciekawostką jest jedynie to że nie chodzi tutaj o proces przeciwko dziennikarzowi, którzy miałby naruszyć dobre imię jakiegoś konkretnego ministra spekulując na faktach. Chodzi o proces przeciwko działalności całej redakcji nie na gruncie obrony dobrego imienia, ale o proces przeciwko działalności redakcji w ogóle.

Większość obywateli o liberalnych poglądach tymczasem nie wyobraża sobie kraju bez wolnych mediów, stojących na straży wolności w ogóle. Pozostaje jedynie pytanie na ile ta większość, jest większością w całości społeczeństwa? Czy wolność liberalnej demokracji została Polakom narzucona przez złowrogie siły zachodu, czy też po prostu tak wybraliśmy, a dziś jedynie zakładamy, że “jakoś to będzie”, bo nie wyobrażamy sobie że mogłoby być inaczej? Jak na Białorusi, powoli, po jednym, krok po kroku wprowadza się dyktaturę zastraszając i podporządkowując sobie kolejne obszary wolności.

Obawwiam się, że podobnie jak na Białorusi – polskie społeczeństwo może z łatwością minąć granicę bez powrotu, czyli miejsce z ktorego białorusini nie mogą się do dziś wycofać.

„Gazeta Wyborcza” (GW) – ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny, wydawany od 1989 w Warszawie, od 1992 przez koncern mediowy Agora; od 1989 redaktorem naczelnym dziennika jest Adam Michnik. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku. Po zerwaniu współpracy przez związek kontynuowała działalność jako niezależny dziennik.

* http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/komunikat-mon-v2016-12-07/