instagram

Rewolucja gospodarcza

Wszystko wskazuje na to, że nasza gospodarka pogrąży się z kryzysie wywołanym pandemią, o ile nie nastąpi rewolucja.

Wymuszone przez epidemię wykonywanie obowiązków służbowych na odległość może być początkiem rewolucji na rynku pracy. Analogicznie brak możliwości realizowania zakupów w wielkich centrach handlowych może być początkiem bardziej efektywnego handlu.

Praca z domu, zakupy przez Internet. Pandemia nauczy nas nowych umiejętności i wytworzy nowe modele biznesowe. Powstanie nowa gospodarka.

Jednocześnie pewne rzeczy będą musiały się skończyć:

1. Antyintelektualizm

Ruchy anty szczepionkowe (i wszelkie anty intelektualne) nie mają uzasadnienia w czasach, w których jedynego ratunku szukać możemy jedynie w nauce.

2. Antyglobalizm

Zwalczenie globalnej pandemii wymaga globalnego działania, w szczególności globalnej dystrybucji leków i urządzeń (takich jak respiratory), a także współpracy międzynarodowej przy opracowaniu i dystrybucji szczepionki.

3. Libertarianizm

W czasach epidemii wszyscy zwracają swoje spojrzenia ku rządowi w oczekiwaniu na działania regulujące życie (nie tylko gospodarcze), a także w żądaniach pomocy przedsiębiorcom.