Prawo nie działa wstecz

Stwierdzenie, że “prawo nie działa wstecz, ale interpretacja prawa już tak”, wyraża znaną zasadę w prawie, zgodnie z którą przepisy prawne nie mają mocy wstecznej, ale sposób ich interpretacji może ewoluować i wpływać na bieżące rozstrzygnięcia. Idea może być dyskutowana w kontekście zmian w orzecznictwie sądów, które, mimo że stosują te same przepisy, mogą je… Read more

Niezależność prokuratury

Ostatni prokurator z jakim rozmawiałem zapewniał mnie w osobistej rozmowie ze zbada sprawę należnie, ponieważ nawet jeśli stroną jest rząd to on nie jest ograniczony w kompetencjach. Usłyszałem piękny wykład, że każdy prokurator działa niezależnie i zgodnie z literą prawa. Następnego dnia zamknął sprawę bez przeprowadzenia jednej czynności czy przeprowadzenia jednego z wnioskowanych dowodów. Kilka… Read more

Współczesna inżynieria polityczna

Współczesna inżynieria polityczna polega głównie na tym żeby znaleźć jakąś oś podziału, wokół której można gromadzić i aktywizować swoją społeczność, albowiem współczesnym wrogiem politycznym jest jedynie ambiwalencja większości wyborców, którzy od lat nie uczestniczą w żadnych wyborach. Tak w innych krajach, jak i w Polsce wygrana wyborcza gwarantująca pełnię władzy lub większość sejmową uzyskuje się… Read more