instagram

Tworzenie fikcji

Sędziowie mają taką tendencje do tworzenia fikcji w postaci wyroków niemożliwych do zrealizowania poprzez tworzenie fikcji sprzecznej z zasadami fizyki, manipulowaniem datami postępowania, datami publikacji czy wręcz wstrzymywania publikacji.

Jeżeli w wyroku zobowiąże się stronę do tego aby z miejsca zamieszkania przejechała do innego miejsca w czasie niemożliwym do wykonania podróży, albo bez wskazania jak tego miałaby dokonać lub jakimi środkami, to samo ogłoszenie wyroku nie spowodowuje iż zobowiązanie niemożliwe do wykonania zostanie zrealizowane.

Analogicznie w drodze żadnego wyroku nie można zwrócić czegoś czego się nie zabrało, a już na pewno nie posiada, a nad czym niemożliwe jest zapanować. Opublikowane orzeczenie może nakazać zwrócić komuś dobrą pogodę, ale od samej publikacji orzeczenia nie zmieni się faktu że to niemożliwe, podobnie jak wstrzymanie publikacji nie spowoduje iż postanowienie stanie się nieważne.