instagram

Ustawa podatkowa

Wiadomości TVP w dniu 31.12.1991 ogłosiły zastąpienie pięciu różnych podatków jednym podatkiem dochodowym, który płaci się od wszelkich dochodów.

Zgodnie ze słowami Waldemara Manugiewicza dla Wiadomości wprowadzenie nowego jednolitego podatku dochodowego ma na celu skutecznie ograniczyć nadużycia podatkowe, afery gospodarcze i ukrywanie dochodów. Zgodnie z zapowiedzią rządu wprowadzona zostanie policja podatkowa oraz znowelizowana ustawa karno skarbowa.

Oczywiście wprowadzenie nowej ustawy nie oznacza iż wszystkie trudności ze ściąganiem podatków zostaną rozwiązane, tym bardziej iż nowo wprowadzone roczne zeznania podatkowe obwarowane są szeregiem przepisów nakazujących traktowanie jedynie określonych kategorii przychodów jako zaliczających się do dochodu.

Obowiązujące od 1992 roku przepisy były wielokrotnie nowelizowane, wskazując jednocześnie sankcje karne za zeznawanie przychodów niezaliczanych przez ustawę o podatku dochodowym jako źródła dochodu podatnika. Po dekadach funkcjonowania ustawy wiadomo iż kosmetyczne zmiany wprowadzane na przestrzeni dekad prowadzą do absurdów, sprzeczności oraz ogromnego rozwarstwienia dochodów w społeczeństwie.