instagram

Wszyscy przeciw konfiskacie firm

Kontrowersyjny projekt mający służyć odbieraniu „owoców” przestępstw wzbudził obawy i wątpliwości kolejnych ekspertów

Pojawia się coraz więcej negatywnych opinii o projekcie zakładającym przejmowanie przez państwo majątków przedsiębiorstw, które mogły mieć związek z popełnieniem przestępstwa. Niedawno opisaliśmy krytyczne oceny projektu, przedstawione przez Radę Przedsiębiorczości, Rzecznika Praw Obywatelskich i Radę Legislacyjną przy kancelarii premiera. Kolejne opinie też są surowe.

Najczęstsze zarzuty wobec projektu autorstwa resortu sprawiedliwości to: niezgodność z konstytucją (np. łamanie domniemania niewinności i prawa własności, brak możliwości obrony, działanie prawa wstecz), groźba utraty majątków także przez uczciwe firmy i osoby, wysokie ryzyko ujawniania tajemnic biznesowych, zastawianie pułapek na obywateli, stosowanie odpowiedzialności karnej wobec przypadkowych osób, brak jasnego określenia czynów zabronionych, znaczne wyjście poza ramy unijnej dyrektywy, ryzyko wykorzystywania nowych regulacji do celów politycznych.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) w założeniach ma zwiększyć skuteczność odbierania majątków pochodzących z przestępstw oraz zdobytych w związku z łamaniem prawa. Resort przekonuje, że jego propozycje są zgodne z unijną dyrektywą i będą wykorzystywane w przypadku przestępstw gospodarczych, prania brudnych pieniędzy, oszustw, wyłudzeń podatkowych itp.

Praktycznie wszystkie instytucje i organizacje opiniujące projekt podkreślają jednak, że choć idea jest słuszna, zaproponowane metody są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Bardzo skrupulatną analizę projektu przeprowadził Sąd Najwyższy (SN). Przypomniał, że obowiązkiem państwa jest nie tylko dbanie o to, by uchwalane przepisy umożliwiały skuteczną walkę z przestępczością należycie chroniły prawo własności i spełniały wymogi konstytucyjne, jeśli ograniczają prawa obywatelskie.

źródło: http://m.pb.pl/4606861,63170,wszyscy-przeciw-konfiskacie-firm