instagram

Wzrost gospodarczy

Dobra sytuacja na rynku pracy napędza imigrację ale imigracja napędza dobrą sytuację w gospodarce, ponieważ imigranci również kupują wszystkie dobra i korzystają z usług. Większa liczba imigrantów napędza sprzedaż we wszystkich sektorach. Wzorem innych krajów europejskich wzrost gospodarczy Polski od 2015 r. napędzany jest rękami przybyszów.

Z tych danych wynika, że w roku 2019 możemy mieć rekordową liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce, choć tempo wzrostu nie będzie tak szybkie, jak w latach 2015–2016 – komentuje dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. Ten wzrost to efekt coraz lepszej sytuacji na rynku pracy. – W urzędach pracy na koniec czerwca było 84 tys. wolnych ofert. To dwukrotnie więcej niż w czerwcu 2012 r., gdy był dołek cyklu koniunkturalnego. Dlatego pracownicy spoza Polski są potrzebni – mówi główny ekonomista Crédit Agricole Jakub Borowski.