instagram

Za a nawet przeciw

Większość nie widzi problemu w popieraniu rządu, a jednocześnie protestowaniu w obronie łamanych praw obywatelskich. Tak będzie zresztą do końca. Te same osoby, które deklarują poparcie dla rządu, chodzą na marsze przeciw odbieraniu wolności. Zachowanie racjonalne: następnie wszyscy wrócą do domu i znowu będą deklarować te same poparcie dla jednych pomysłów i demonstrować sprzeciw wobec innych pomysłów.

… ja nadal z niepopularnym poglądem: że to rządzący powinni bać się społeczeństwa, a nie społeczeństwo rządzących.