instagram

Życie bez podatku

Przepisy regulujące zasady opodatkowania polskich spółek holdingowych (PSH) zostały wprowadzone do polskiego systemu podatkowego 1 stycznia 2022 r. Umożliwiają one m.in. pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów (akcji) w krajowych lub zagranicznych spółkach zależnych PSH.

W ten sposób ustawodawca wprowadził możliwość życia bez podatków dla bardzo wąskiej grupy osób, które posiadają takiego rodzaju dochody, od których nie chcą płacić podatków w ogóle. Nic dziwnego że Karol Marks do dzisiaj ma zwolenników, ponieważ już on przestrzegał że kapitał posiada niezbywalną przewagę nad robotnikami. Dzisiaj jego maksyma jest nadal aktualna, ponieważ kapitaliści dzięki tej niezbywalnej przewadze wynikającej z samego systemu kapitalistycznego mogą żyć zupełnie innym życiem niż pracownicy.